החנק המשריץ (Eryx jaculus) הוא נחש עבה, איטי ומסורבל, המאכלס מגוון בתי גידול באזור הים-תיכוני בארץ, מצפון הנגב וצפונה עד החרמון.
זהו נחש קרקעי המיטיב להתחפר בזכות גופו השרירי וצורת ראשו – הלסת העליונה חופה על התחתונה ומקנה לראש צורת יתד. הוא צד הן ממארב, כשהוא מחופר בחול כך שרק ראשו מבצבץ החוצה וגם בצורה אקטיבית, על ידי חיפוש טרף.
נקבות החנק אינן מטילות ביצים אלא משריצות ולדות חיים, בדומה לכמה מינים אחרים של נחשים בארץ, וזה המקור לשם המין בעברית.

בעלי חיים