כרכן הקרינים (Elaphe quatuorlineata) הוא אחד הנחשים הארוכים ביותר בארץ – פרטים בוגרים יכולים להגיע לאורך של 2.5 מ', אם כי לרוב הם קצרים יותר.
זהו אחד הנחשים הנדירים בארץ, והוא נמצא רק בצפון רמת הגולן ובהר החרמון, באזורים הרריים עם צמחייה רב-שנתית. הוא מיטיב לטפס על עצים וסלעים, אינו ארסי והורג את טרפו על ידי כריכת גופו סביבו וחניקתו.

בעלי חיים