העורב השחור (Corvus corax) הוא נציג של משפחת העורביים, השייכת לסדרת ציפורי השיר, מה שעושה את העורב השחור לציפור השיר הגדולה בעולם. הוא נפוץ ברחבי חצי כדור הארץ הצפוני, אם כי בארץ הוא נדיר למדי, ונמצא בעיקר באזורים הרריים בצפון הארץ ובמרכזה. הוא מקנן בזוגות, ובונה את קִנו מענפים במקומות גבוהים, כגון עצים או דרגשי סלע.
בדומה לעורביים אחרים, העורב השחור הוא אוכל כל. הוא אינו בוחל גם באכילת פגרים והוא גם צייד לעת מצוא. העורב השחור נחשב לאחד העופות האינטליגנטיים ביותר, ומוחו הוא מהגדולים מבין מוחות העופות. במחקרים רבים נמצא שלעורב השחור יכולת גבוהה של למידה ופתרון בעיות.

בעלי חיים