יונת הסלע (Columba Livia) היא המין שממנו בויתה יונת הבית, לפני למעלה מ-3,000 שנה במסופוטמיה ובמצרים. דארווין, אשר הגה את תורת האבולוציה, גידל גזעים רבים של יונים ובחן את השונות המורפולוגית בין הגזעים השונים. בחינה זו תרמה להתפתחות מחשבתו ופיתוח תיאוריית האבולוציה.
בישראל, יונת הסלע נפוצה מאוד, ומקננת במערות ובצוקים באזורים הרריים או לאורך חופים. אולם רוב היונים הנמצאות בקרבת מגורי אדם אינן יוני סלע טהורות, אלא הכלאות בין יוני סלע ליוני בית.
יונת הסלע, כמו מינים רבים ממשפחת היוניים, חיה בזוגות מונוגמיים, הנשארים יחד שנים רבות מכאן מקור הביטוי "לחיות כמו זוג יונים".

בעלי חיים