זרון הסוף (Circus aeruginosus) הוא עוף דורס בינוני בגודלו, אך המין הגדול ביותר מבין הזרונים. הוא חי ברחבי אירופה ובמרכז אסיה, כאשר האוכלוסיות האסיאתיות נודדות. זרוני סוף נצפים בישראל כשהם חולפים במהלך הנדידה, וחלקם חורפים אצלנו.זרון הסוף חי בקרבת בתי גידול מימיים, אשר בהם צמחייה סבוכה, שבה הוא בונה את קִנו. הוא דואה מעל הקרקע ותר אחר מזון. הוא ניזון בעיקר מיונקים קטנים – דוגמת מכרסמים שונים, אך גם מעופות וחרקים.

בעלי חיים