העכן הגדול (Cerastes gasperettii) הוא נחש ארסי ממשפחת הצפעוניים, ובארץ הוא מאכלס בתי גידול חוליים בערבה. בדומה למינים האחרים בסוג עכן, העכן הגדול מתקדם על החול בתנועה צדית, שבה הוא מרים את גופו מהקרקע, נשען על שני חלקים ומתקדם הצדה. העכן גם מיטיב להתחפר בחול, ובעמדה זו הוא מוסווה היטב וכך אורב לטרפו.
באזורים אחרים בעולם לעכן הגדול יש "קרניים" – קשקשים גדולים ומעובים מעל העיניים. לתת-המין החי בישראל אין "קרניים".

בעלי חיים