עכן החרטומים (Cerastes cerastes) הוא נחש מדברי ממשפחת הצפעיים. המאפיין הבולט ביותר של מין זה הוא צמד ה"קרניים" – קשקשים מוארכים וחדים הנמצאים ישירות מעל העיניים.עכן החרטומים מאכלס את מדבריות צפון אפריקה וחצי האי ערב. תפוצתו מגיעה גם לישראל, ואצלנו הוא נפוץ באזורי החולות של מערב הנגב.
בלילה, שעות הפעילות של עכן החרטומים, ניתן להתחקות אחר תנועותיו באמצעות מעקב אחר סימני העקבות שהוא משאיר בחול. עכן החרטומים נע בצורה לוליינית, האופיינית לנחשי חולות רבים, שבה הוא "זורק" את גופו לצדדים ומשאיר סימנים אופייניים.
עכן החרטומים ניזון בעיקר ממכרסמים ולטאות. הוא צד את טרפו ממארב: מתחפר אחורנית בחול, מחכה לטרף שיעבור קרוב אליו, ואז מכיש אותו ומחדיר לו מנת ארס.

בעלי חיים