אנפית הבקר (Bubulcus ibis) היא אנפה לבנה, הנפוצה מאוד בארץ, בעיקר בשדות פתוחים. קל לזהותה בעיקר בקיץ, כאשר מתפתחת פלומה כתומה על ראשה, חזה וגבה. אנפיות הבקר ניזונות מחרקים, חסרי חוליות אחרים וחולייתנים קטנים, ונוהגות לעקוב אחר עדרי בקר וצאן וכן אחר כלים חקלאיים כבדים, החושפים את טרפן לעיניהן. בדרך זו חוסכות אנפיות הבקר אנרגיה בחיפוש מזון ומייעלות את הציד.

בעת הסיור בגן למחקר זואולוגי אפשר לצפות באנפיות בקר רבות המקננות על העצים שמקיפים את הרחבה המרכזית של הגן.

בעלי חיים