כפי שאפשר להבין משמו, מקורו של אווז הוואי (Branta sandvicensis) הוא באיי הוואי. בעבר היה נפוץ הננה בכל איי הוואי, אך לאחר ההתיישבות האנושית בהוואי, אובדן בתי הגידול הטבעיים כתוצאה מכך, ציד ופגיעה ממינים פולשים רבים, הוא כמעט ונכחד מהעולם. ההערכות הן שבאמצע המאה ה-20 היה כ-30 פרטים בלבד של אווזי ננה בטבע. בזכות מאמצי שימור רחבים, הכוללים יצירת גרעיני רבייה בגני חיות ברחבי העולם, אוכלוסיותיו של הננה הצליחו להתאושש, וכעת אומדים את מספרם בטבע ביותר מ-2,000 פרטים. עם זאת, הרבייה בטבע כנראה אינה רחבת היקף, ולכן המין עדיין מוגדר בסכנת הכחדה, אם כי לא חמורה.

הגן למחקר זואולוגי מקיים את אחד מגרעיני הרבייה העולמיים של אווזי הננה, וניתן לצפות באווזי ננה, המתרבים אצלנו מדי שנה, מטיילים ברחבי הגן.

אווזי הוואי, צילום: שני אור

אווזי הוואי, צילום: שני אור


בעלי חיים