רב-חנק מצוי (Boa constrictor)  הוא נחש גדול ממשפחת החנקיים, שאליה שייך גם החנק המשריץ החי בטבע בישראל. רב-חנק מצוי הוא נחש החי בטבע בדרום-אמריקה ובמרכזה. הוא מאכלס בעיקר בתי גידול לחים, כגון יערות גשם טרופיים, שבהם טמפרטורה גבוהה, לחות גבוהה וכיסוי גבוה של צומח, שבו מוצא הנחש מסתור. כשהוא צעיר וקטן יחסית הוא מיטיב לטפס על עצים וגם לשחות, אך עם הגיל הוא נעשה כבד יותר ולכן גם יותר יבשתי.
כפי שאפשר להסיק משמו, רב-חנק, נחש זה ממית את טרפו בחניקה: הוא נכרך סביב טרפו ולוחץ עליו באמצעות שריריו החזקים. המוות נגרם, ככל הנראה, עקב ניתוק זרימת הדם ללב ולמוח. שיניו הארוכות והחדות של הנחש מסייעות לו לבלוע את הטרף בשלמותו, ובגלל חילוף החומרים האיטי יחסית שלו ונטייתו לצוד טרף גדול במיוחד, הוא אינו זקוק למזון לעתים תכופות. 
רב-חנק מצוי הוא מין נפוץ בגידול בשבי, בגלל גודלו המרשים וצבעיו היפים.

בעלי חיים