הקוצן המצוי (Acomys cahirinus) הוא מכרסם קטן, שחלק מהשערות המכסות את הצד האחורי של גבו הפכו לזיפים קוצניים שהקנו לו את שמו. צבע הפרווה צהוב-חום אפור, הגחון לבן. צבע הפרטים תואם את צבע הקרקע באזור שבו הם חיים, לדוגמה, הקוצנים החיים בגליל כהים מהקוצנים שחיים בנגב.
הקוצן המצוי נפוץ בצפון אפריקה ובמזרחה, ומזרחה משם עד מערב הודו. הוא נמצא גם בקפריסין ובכרתים, וצפונה משם עד דרום טורקיה ודרום אירן. בישראל הוא נפוץ בכל אזורי הסלעים, וכן בבקעת הירדן ועמק הערבה.
הקוצן המצוי הוא אוכל כל וניזון מזרעים, חומר צמחי ירוק, חרקים, חלזונות, סרטני יבשה ואף מגללים של פרסתנים.
הוא פעיל בעיקר בשעות הלילה המוקדמות ובמשך היום הוא שוהה במחילות טבעיות, נקיקי סלעים, ערמות אבנים ומקומות מסתור דומים. הוא אינו כורה מחילות בעצמו (בניגוד לקוצן הזהוב), אך משתכן לעתים במחילות של מכרסמים אחרים.
כמו הקוצן הזהוב, דרך רבייתו של הקוצן המצוי שונה משאר בני משפחת העכבריים החיים בישראל. ההיריון ארוך יחסית והגורים נולדים מפותחים: הם מכוסים בשיער קצר ומסוגלים ללכת מיד עם ההמלטה. עיניהם ואוזניהם נפתחות כ-12 שעות לאחר ההמלטה, ולעתים אף פחות מכך. פרוות הצעירים אפורה ורכה, ובהיותם בני חודשיים היא מתחלפת לפרוות בוגר בעלת קוצים.

בעלי חיים