הגן הזואולוגי הוא חלק מתשתיות המחקר וההוראה של אוניברסיטת תל אביב. הגן הזואולוגי פתוח לביקור של קבוצות ובתיאום מראש, דרך מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט. 
לתיאום ביקורים בגן יש לפנות לאביבה קמחי בטלפון: 073-3802027
דוא"ל לתיאום ביקורים: avivakim@tauex.tau.ac.il
מוזמנים לפנות גם דרך האתר: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט