הגן הזואולוגי הוא חלק מתשתיות המחקר וההוראה של אוניברסיטת תל אביב. הגן הזואולוגי פתוח לביקור של קבוצות ובתיאום מראש, במסגרת קמפוס טבע.