החלה עונת הרבייה של הדו-חיים, והראשונים להטיל אצלנו הם הטריטונים. מושבת הטריטונים בגן היא חלק מפרויקט שימור והצלה, שנערך יחד עם רשות הטבע והגנים. בחורף 2013 הובאו לגן ראשני חפריות, קרפדות וטריטונים מאזור בריכת החורף בצ'ק פוסט בחיפה. מטרת הפרויקט הייתה הצלת הדו-חיים בבריכת החורף עקב הצטמצמותה ותוכניות הבנייה העתידיות באזור. הטריטונים שחיים היום בגן הם צאצאיהם של הטריטונים מחיפה, והם ממשיכים להתרבות בגן בהצלחה. עקב הרצון להימנע מלהכניס לגן צמחים ממקווי מים טבעיים, העלולים לשאת עליהם תולעים טפילות, אנו מכינים בגן משטחי הטלה מלאכותיים מסלסילות פלסטיק (סלסילות תותים), הקשורות ברצועות ניילון. אנו מנסים רצועות ניילון בגמישויות שונות וברחבים שונים, כדי למצוא את המצע המתאים ביותר להטלת הטריטונים. הטריטונים מתייחסים למשטחים אלה כאל עלים לכל דבר, מגלגלים את רצועות הניילון כאילו היו עלים, ומטילים. אנו מצפים לאלפי ביצים, שמהן יבקעו אלפי ראשנים. לכן אנו בודקים כבר עכשיו, בתיאום עם רשות הטבע והגנים, אתרים מתאימים לשחרור הראשנים. 

משטח הטלה לטריטונים

משטח הטלה לטריטונים

חדשות הגן