כיום חיים בגן הזואולוגי 13 אווזי ננה, מתוכם מקננים כעת ארבעה זוגות. בתקופת הדגירה, הזכרים מרחיקים בתוקפנות את כל מי שמתקרב לאזור הקן. אם ננה רודף אחריכם – אל תיבהלו ואל תגיבו בתוקפנות כלפיו. הננה שלנו סובלים קצת מחוסר ביטחון, ואנו מנסים להעלות להם את הביטחון העצמי...  

חדשות הגן