מי שעוקב אחרי חדשות הגנים, זוכר בוודאי שאפרוחי הננה שלנו סובלים מהתפתחות לא תקינה של הרגליים. את הבעיה ניסינו לפתור בהתחלה באמצעות העשרת התזונה: העברנו אותם מתערובת מטילות לתערובת אפרוחים, אך הדבר גרם דווקא להחמרת הבעיה. המסקנה מכך הייתה שההתפתחות הלא תקינה נובעת כנראה דווקא מעודף תזונתי – עודף שגורם לקצב גדילה מהיר מדי. לכן, הוחלט להפחית באופן דרסטי את אחוז החלבונים במזונם ולהעלות את אחוז הסיבים. זאת עשינו על ידי מעבר למזון צמחי: זריעת "שדות מרעה" של חומוס ודוחן בכלוביהם והאכלתם בכופתיות מיוחדות המיובאות מאיטליה, המכילות חמישה מיני צמחים. לתזונה זו הוספנו קצת תערובת, כדי שלא להפחית מדי את כמות החלבון. התוצאה היא שלושה אפרוחי ננה (מתוך שלושה), לשלושה זוגות הורים שונים, המתפתחים ללא בעיות ברגליים. נראה שמצאנו את הפתרון...

חדשות הגן