במרפאה שוהים בימים אלה ארבעה גורי שועל מצוי, כבני חודש. אימם המליטה אותם מתחת לבית בגליל המערבי ונטשה אותם. הם הגיעו אלינו, בהיותם בני עשרה ימים וכשעיניהם עדיין עצומות, באדיבותו של פקח של רשות הטבע והגנים. למרות שהם עדיין מאוד צעירים, יחסי הדומיננטיות ביניהם כבר ברורים לעין.

מטפלי הגן הזואולוגי מטפלים כיום במסירות גם בשלושה גוזלים צעירים מאוד של נקר סורי, שנמצאו בקן נטוש באזור הגלבוע על ידי פקח של רשות הטבע והגנים. הגוזלים מואכלים בהאכלת יד ומוחזקים באינקובטור בטמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס. הטמפרטורה ההתחלתית שבה הוחזקו הגוזלים היא 34 מעלות צלזיוס, ובכל שבוע מורידים את הטמפרטורה במעלה אחת. הכוונון העדין יותר של הטמפרטורה נעשה לפי התנהגות הגוזלים: כאשר הגוזלים מצטופפים ונצמדים זה לזה – מעלים מעט את הטמפרטורה; כאשר הם מתרחקים זה מזה ושרועים פשוטי איברים – מורידים את הטמפרטורה.

צילום: דרור בן דוד

גוזלי נקר, צילום: דרור בן דוד

חדשות הגן