מחלקת היונקים היא המחלקה המגוונת ביותר מבין החולייתנים. היא כוללת כ-5,400 מינים, שמשקלם נע מגרמים ספורים ועד 150 טון ויותר; מהם הולכים על שתיים והולכים על ארבע, חיים במים, על האדמה, מתחת לאדמה או על עצים. שמם נגזר מבלוטות החלב, שבאמצעותן מזינה האם את צאצאיה, לאחר שאת ראשית התפתחותם עשו בתוך רחמה. היונקים מווסתים בצורה עצמאית את טמפרטורת גופם, מוחם גדול יחסית והם בעלי אינטליגנציה גבוהה בהשוואה לבעלי חיים ממחלקות אחרות.
בגן הזואולוגי כ-40 מיני יונקים, ביניהם טורפים, מכרסמים, פרסתנים, אוכלי חרקים ועטלפים

שלושה צבאים ארצישראליים, צילום: אייל ברטוב

בעלי חיים