בחדשות החורף סיפרנו על בקיעה של גוזלי תנשמות ואפרוחי נֶנֶה ועל תקוותנו שגם המנדרינים, מתושבי הגן החדשים ביותר, יתרבו. לשמחתנו, רביית העופות ממשיכה במרץ: בקיעה ראשונה של אפרוח נֶטָּה לאחר שנים רבות שמחה את לבנו (1); האנפות הגמדיות מקננות בשיחי הגומא שלצד הבריכה (2); אפרוחי האווזים האפורים גדלים להפליא (3); אפרוחי ננה בקעו במדגרה (4); אפרוחי תרנגולת מטיילים בגן כשהם צמודים לאמם (5); הפרחונים הבוגרים של שחפים צהובי-רגל מתחילים לשוטט באופן עצמאי; החסידות הקימו קן, הטילו ביצים וכעת אנו מחכים לבקיעה; וברווזי המנדרין הטילו ביצים, שמהן בקעו אפרוחים בהצלחה. ולא רק העופות מתרבים בגן: צבי ביצה בקעו בחורש ולפנקים יש גורים צעירים.

אפרוחים וגוזלים בגן
אפרוחים וגוזלים בגן

1. בקיעה של אפרוח נטה, צילום הדר יוסיפון; 2. קינון של אנפה גמדית, צילום: הדר יוסיפון; 3. הדר ופרחוני אווז אפור, צילום: עמנואל בר; 4. אפרוח ננה בוקע במדגרה, צילום: הדר יוסיפון; 5. תרנגולת ואפרוחים בגן הזואולוגי, צילום: דפנה לב

חדשות הגן