מחלקת הדו-חיים מונה כ-6,000 מינים של חולייתנים שבצעירותם חיים במים מתוקים ובבגרותם מסוגלים להתקיים גם מחוץ למים. למרות זאת, גם כבוגרים זקוקים הדו-חיים ללחות, ולכן עורם לח באופן תמידי. עורם הדק והלח משמש להם גם לנשימה עורית, אך גם הופך אותם רגישים מאוד לזיהומים. עקב רגישותם הגבוהה של הדו-חיים למזהמים, הם מהווים סמן לרמות הזיהום בסביבות שבהן הם חיים, בעיקר מקווי מים זמניים.
מאז שנות ה-80 של המאה ה-20 חלה הידרדרות דרמטית באוכלוסיות הדו-חיים בעולם כולו, ובישראל בכלל זה.
ההתדרדרות במצבם של הדו-חיים בארץ ובעולם מלמדת על הסכנה לבריכות החורף ולמגוון האורגניזמים המאכלסים אותם. 

להבין דו-חיים הוא ספר לימוד קצר על דו-חיים, הכולל סיסמטיקה של דו-חיים, פיזיולוגיה, התנהגות, אבולוציה ואקולוגיה.

סקירה מעמיקה על הסכנות המאיימות על מיני הדו-חיים בעולם ועל הסיבות להכחדתם

בואו לערוך היכרות מעמיקה עם הביולוגיה והאקולוגיה של שבעת מיני הדו-חיים החיים בישראל. 

בגן הזואולוגי מוקמות תצוגות חדשות שבהן יוצגו מיני הדו-חיים החיים בישראל.

לשימוש מורים, מדריכים ותלמידים, מגוון מצגות בנושאים הקשורים לבריכות חורף.