החלו עבודות לשיפוץ השביל המזרחי של הגן הזואולוגי, העובר מצפון לדרום. בצפון השביל, בחיבור עם הגן הבוטני, מתוכנן שער מעבר בין הגנים. השער ישמש בעיקר למעבר קבוצות המגיעות לסיורים בשני הגנים. תכנון השביל ועיצובו נעשים כחלק משיפוץ הגן הזואולוגי על פי תכנית האב. האבנים המשולבות בצדי השביל יקנו לשביל מראה  טבעי, וכך גם משטחי הגרנוליט שיהוו את השביל עצמו. 

חדשות הגן