אחת הבעיות בהשבה לטבע של חפריות היא שהחפריות מתרבות אך ורק בשלולית שבה הן עצמן גדלו. לכן אי אפשר להשיב לטבע חפריות בוגרות, אלא רק ביצים וראשנים. עובדה זו אילצה אותנו להגיע למצב שבו אנו מרבים את החפריות ומשחררים לטבע רק את צאצאיהן.
מכיוון שהחפריות מתרבות רק בהגיען לגיל ארבע, היה עלינו להמתין ארבע שנים עד אשר הראשנים שנאספו בצ'ק פוסט יגדלו, יתגלגלו לחפריות בוגרות ובסופו של דבר יתרבו.
בפעולת ההצלה בבריכת החורף של הצ'ק פוסט נאספו כ-800 ראשני חפריות. לשמחתנו, והודות לטיפולם המסור של עובדי הגן הזואולוגי בחפריות, אחוז ההישרדות מראשנים ועד חפריות בוגרות בנות ארבע שנים היה גבוה מאוד – 80%.
לפני כחצי שנה, בסתיו 2016, התרבו החפריות סוף סוף. החפריות, שנאספו בתור ראשנים לפני ארבע שנים, הגיעו לבגרות מינית והתרבו. בגרעין הרבייה נצפו הטלות ומהביצים בקעו אלפי ראשנים. כ-2,000 ראשנים וכמה עשרות חפריות בוגרות שוחררו בשני אתרים, שמיקומם נותר חסוי. פעולת שחרור זו היא אבן דרך בשמירה על מיני הדו חיים בארץ: לראשונה בארץ משוחררות לטבע חפריות מגרעין רבייה בשבי.

חפרית רגע לאחר השחרור, צילום סיימון ג'יימסון

חפרית רגע לאחר השחרור, צילום סיימון ג'יימסון

חפרית מתחפרת מיד לאחר השחרור לטבע, צילום: סיימון ג'יימסון

חפרית מתחפרת מיד לאחר השחרור לטבע, צילום: סיימון ג'יימסון