מאז שנות ה-80 של המאה ה-20 חלה הידרדרות דרמטית באוכלוסיות הדו-חיים בעולם כולו, ובישראל בכלל זה. בישראל חיים שבעה מינים של דו-חיים, שלושה מהם בסכנת הכחדה חמורה (CR), שניים בסכנת הכחדה (EN), והשניים האחרים בדרגות סיכון נמוכות יותר (NT, VU). עקב רגישותם הגבוהה של הדו-חיים למזהמים, הם מהווים סמן לרמות הזיהום בסביבות שבהן הם חיים, בעיקר בריכות חורף. ההתדרדרות במצבם של הדו-חיים בארץ ובעולם מלמדת על הסכנה לבריכות החורף ולמגוון האורגניזמים המאכלסים אותם.

בגן למחקר זואולוגי באוניברסיטת תל אביב מוחזקים בשנים האחרונות חמישה מינים ישראליים של דו-חיים: אילנית מצויה (Hyla savignyi), צפרדע נחלים (Pelophylax bedriagae), קרפדה ירוקה (Pseudepidalea viridis), חפרית מצויה (Pelobates syriacus) וטריטון הפסים (Ommatotriton vittatus). על דו-חיים אלה נערכות פעולות תיעוד ומחקר להבנת הביולוגיה והאקולוגיה שלהם, במטרה לתרום לשמירת הטבע של מינים אלה בסביבתם הטבעית.