לצד השביל המזרחי של הגן, שנמצא כעת בשלבי שיפוץ אחרונים, נבנתה בריכה חדשה לצבים. מיקום הבריכה נבחר במטרה להנגיש את הצבים, שעד כה היו מחוץ לתצוגה, לקהל המבקרים, ולהעניק תוכן נוסף לאזור השביל.ב-1.12.15 שוחררו בבריכה החדשה חמישה צבי ביצה ושני צבים רכים, והם מתאקלמים לאטם בביתם החדש. על הקרקע, ליד אזור הבריכה שבו הקיר נמוך, נבנה משטח שיזוף עבור הצבים. עוד ייבנה משטח עלייה נוח מהמים אל משטח השיזוף. מאחורי משטח השיזוף מתוכננת צמחיית גדות, שתעניק לאזור מראה טבעי יותר ותאפשר לצבים לחוש עוד יותר "בבית". בעתיד תוקם באחת מהפינות תצוגה של צבגון אדום-אוזן, מין פולש בישראל, שגם אותו חשוב להכיר.
העבודה על הבריכה טרם הסתיימה, ועם סיום העבודה תוחלף הגדר הזמנית בגדר נמוכה יותר ואסתטית. בריכות הצבים שהיו באזור המחקר רוקנו, וכעת נבנה במקומן חדר למכולת האשפה.

חדשות הגן