מושבת העטלפים במעבדתו של ד"ר יוסי יובל, בגן למחקר זואולוגי באוניברסיטת תל אביב, כוללת עטלפי פירות שלנים במתקן דמוי מערה במעבדה, אבל חופשיים לעוף החוצה ולשחר בחוץ כרצונם. המעקב אחרי העטלפים בתוך המושבה מתבצע באמצעות מצלמות ומיקרופונים, והמעקב אחריהם מחוץ למושבה נעשה בעזרת מכשירי GPS זעירים. מערכת מחקר זו מאפשרת לחוקרים לחקור מערכת חברתית מלאה של מין של יונקים, כולל  כל האינטראקציות בין כל החברים בה, הן כשהם נמצאים בתוך המושבה והן כשהם נמצאים בחוץ.