חזון הגן למחקר זואולוגי

הגן למחקר זואולוגי מטפח, מקדם ומוביל את המחקר והחינוך המדעי הזואולוגי במדינת ישראל. בגן אוסף מקיף ומייצג של בעלי חיים מארץ ישראל וסביבתה, והביקור בו מותאם למגוון רחב של קהלים וצרכים ומספק בילוי חווייתי עם ערך מוסף חינוכי-מדעי. 

מטרות בתחום המחקר האקדמי

  1. לספק לחוקרים מאוניברסיטת תל אביב וממוסדות מחקר נוספים מהארץ ומהעולם תשתית מחקרית מתקדמת מבוססת בעלי חיים שאינם חיות מודל מעבדתיות.
  2. למצב את המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב כגוף אקדמי מוביל בתחום בקהילת המחקר בישראל ובחו"ל. 

מטרות בתחום ההוראה והחינוך

  1. להוות תשתית להוראה אקדמית מבוססת בעלי חיים של אוניברסיטת תל אביב ושל מוסדות אקדמיים נוספים.
  2. להוות תשתית למרכז בינאוניברסיטאי להוראת קורסים מבוססי בעלי חיים.
  3. לפתוח את שערי הגן לקהל הרחב, מתוך כוונה לעורר סקרנות, להנחיל ידע בתחומי טבע ומדע ולחנך לאהבת חיות בר ולשמירת טבע.

מטרות בתחום שמירת הטבע

  1. להשתתף בתוכניות שימור מקומיות, אזוריות ובינלאומיות, ולתרום להן הן בידע מדעי והן באחזקת גרעיני רבייה.
  2. להיות חלק מקהילת שמירת הטבע, ולהוות מרכז מקצועי לאנשי שמירת טבע ולגופים מתוכם הם פועלים.
  3. להוות גוף מרכזי במחקר המקדם שמירת טבע. 
צילום: אייל ברטוב