קיכלי רונן (Turdus philomelos) הוא ציפור שיר בעלת שירה מורכבת ונעימה (כמו שירתם של רוב בני משפחת הקיכליים, והשחרור בכלל זה). הקיכלי הרונן  שכיח מאוד בכל רחבי אירופה, למעט חלקים מארצות הים התיכון. רוב האוכלוסייה, למעט זו שבמערב אירופה, חורפת בדרום אירופה, באגן הים התיכון ובדרום מערב אסיה. בישראל הוא חולף וחורף מצוי בצפון הארץ ובמרכזה, מסוף אוקטובר ועד תחילת אפריל. בדרך כלל אפשר לראות אותו בלהקות המונות ממספר פרטים ועד עשרות. בית הגידול המועדף עליו הוא אזורי חורש, יער, פארקים ומטעים. הקיכלי ניזון בעיקר מחסרי חוליות שאותם הוא צד על הקרקע. לעתים הוא משתמש באבנים כסדן כדי לפצח עליהם את שריון החלזונות. 

בעלי חיים