גירית הדבש (Mellivora capensis) היא טורף בגודל בינוני ממשפחת הסמוריים. היא נפוצה מאוד באפריקה, אך בישראל, קצה תחום התפוצה הצפוני שלה, היא נמצאת בסכנת הכחדה מקומית.

אוכלוסיות גירית הדבש בישראל הן מעטות ומבודדות, ולכן נדיר מאוד לפגוש גירית דבש בישראל.
הניגוד בין גבה הלבן של הגירית לגחונה השחור מהווה דגם אזהרה, המזהיר מפני הנוזל המצחין שהיא מפרישה כל העת מבלוטות פי הטבעת. בנוסף, הטפרים הארוכים שבגפיה הקדמיות מאפשרים לה להתגונן באמצעות מכות, ורקמת החיבור הגמישה בין עורה העבה לגופה מאפשרת לה לחמוק מאחיזת טורפים.
גירית הדבש היא אוכלת כל, וניזונה מיונקים קטנים, עופות וביציהם, חסרי חוליות, פגרים, פירות וזוחלים, כולל נחשים ארסיים, מכיוון שיש לה עמידות לארס. כפי ששמה מרמז, היא חובבת חלות דבש, כולל הזחלים והגלמים של הדבורים, ומפרקת חלות דבש באמצעות טופריה הארוכים. גירית הדבש עמידה גם לעקיצות הדבורים, אם כי נמצאו בעבר גיריות דבש שנעקצו למוות בכוורות חקלאיות.

בעלי חיים