דלק הסלעים (Martes foina) הוא טורף קטן ממשפחת הסמוריים. תפוצתו באירופה ובאסיה רחבה למדי, אך בישראל הוא נדיר למדי. קשה לראותו בטבע, אף שהוא מצוי באזורי חורש בגולן, בגליל, בכרמל ובשומרון.
הדלק שוכן על עצים ומיטיב לרוץ ולטפס. בשנים האחרונות אוכלוסיותיו הולכות וגדלות ותפוצתו מתרחבת דרומה, בין השאר בעקבות נטיעת עצים באזורי ספר מדבר. הדלק הוא סוליטרי, ושוכן בנחלה שאותה הוא מסמן ועליה הוא מגן. הוא ניזון בעיקר ממכרסמים, אך גם מעופות, מביצים שהוא חומס מקינים, מזוחלים, דו-חיים וחרקים, ולעתים גם מפירות.

בעלי חיים