הבז המצוי (Falco tinnunculus) הוא הנציג הנפוץ ביותר של משפחת הבזיים בישראל. תפוצתו העולמית רחבה, ואוכלוסיותיו יציבות ברחבי אירופה, מרכז אסיה ואפריקה (כולל ישראל). האוכלוסיות החיות בצפון-אסיה ובצפון אירופה נודדות.הבז המצוי מאכלס מגוון רחב של בתי גידול – שדות פתוחים, שדות מרעה, ביצות, חורשות, ואף אזורים מיושבים. הבז המצוי גם מקנן במגוון רחב של מקומות קינון, כולל דרגשי סלע, בניינים וקִנים נטושים של עורבים.
לעתים קרובות ניתן לראות בזים מצויים כשהם מרפרפים באוויר וזנבם פרוש והם תרים אחר מזון. הבז המצוי ניזון בעיקר ממכרסמים קטנים (נברנים לרוב) וחרקים, אך אוכלוסיותיו הצפוניות ניזונות, כנראה, יותר ממכרסמים, וחרקים תופסים נפח קטן יותר בתזונתם.

בעלי חיים