העז השחורה (Capra hircus mambrica), המכונה גם עז בדואית או עז הנגב, היא גזע מבוית של עז הבר – Capra hircus aegagrus, והיא בעל חיים מבוית שבולט אצל הבדואים בסיני. היא מאופיינת באפרכסות אוזניים ארוכות ושמוטות ובשיער שחור ארוך וגס המכסה את הגוף. לרוב הפרטים יש זקן, אך זקנם של הזכרים מפותח מזה של הנקבות. לשני הזוויגים יש קרניים – קרניהן של הנקבות דקות וכפופות לאחור, ואלה של הזכרים כבדות וארוכות, מפותלות ופונות לצדדים.
נראה שביות העז החל לפני כ-9,000 שנה, בדרום-מזרח אסיה, והן שמשו כמקור לבשר וחלב, לאריגי פרווה ולמוצרי עור.
העז השחורה עמידה במיוחד לתנאי יובש קיצוניים, ועל הפיזיולוגיה הייחודית שלה נערכו מחקרים רבים במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בין השאר, נמצא כי העזים מנצלות היטב את המרעה המדברי המועט ומסוגלות להתקיים עד ארבעה ימים ללא מים במדבר הלוהט, תוך איבוד ניכר ממשקלן, ולאחר מכן לשתות עד 45% ממשקל גופן בתוך זמן קצר.

בעלי חיים