כוס החורבות (Athene noctua) הוא דורס לילה קטן, יציב בישראל, השכיח בשטחים פתוחים ברחבי הארץ. תפוצתו העולמית רחבה מאוד, וכוללת את מרבית שטחה של אירופה המרכזית והדרומית, צפון אפריקה וחצי האי ערב וכן את מרכז אסיה.
כוס החורבות פעיל באופן חלקי במהלך היום (בעיקר בימים מעוננים וכן בשעות הבוקר המוקדמות ובין ערביים), ולכן קל יחסית לצפות בו, בהשוואה לדורסי לילה אחרים. הוא נצפה בעיקר כשהוא עומד בעמדות תצפית בולטות, כגון גלי אבנים וטרסות. בקיץ הוא ניזון מעיקר בפרוקי רגליים ובחורף הוא מוסיף לתפריטו יונקים קטנים, דוגמת עכברים וחדפים, וכן ציפורי שיר.
הכוס הוא עוף טריטוריאלי, שלרוב חי בזוגות בנחלה קבועה במשך כל חודשי השנה. הקן ממוקם בכוכים במצוקים או בטרסות אבן, חללים בעצים ועליות גג. באזורים חוליים מקנן הכוס גם במחילות שנחפרו באדמה על ידי מכרסמים גדולים או שועלים.

בעלי חיים