מחקר, חינוך ושמירת טבע

הגן למחקר זואולוגי באוניברסיטת תל אביב הוא מרכז מחקרי מוביל וייחודי מסוגו בישראל.

הגן מחזיק את האוסף הגדול בעולם של בעלי חיים מקומיים: כ-40 מיני יונקים, 100 מיני עופות ו-80 מיני זוחלים ודו-חיים.

בגן מתקיימים פרויקטים רבים לשמירת טבע.

בגן מתקיימות פעילויות חינוכיות להנחלת הידע המדעי לציבור הרחב על ידי קמפוס טבע

אירועים קרובים

במחנה המדע נצא עם הילדים למסע של תגליות בעולם הטבע והמדע.
סיור בגן הזואולוגי בנושא רבייה וצאצאים; סיור בגן הבוטני בנושא פריחה והתחדשות
סיור בגן למחקר זואולוגי בנושא נדידת ציפורים. הרצאה: תומס קרומנקר: רשמי צלם טבע גרמני בארץ הקודם -
חוקרת בוחנת תנשמת

הביקור בגן הזואולוגי בהדרכה בלבד ובתיאום מראש בקמפוס טבע.

הודעות וחדשות

חפרית מצויה, צילום: עוז ריטנר

בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הקימו גרעין רבייה ולאחר שגידלו מאות חפריות בהצלחה, השיבו כמאה פרטים בוגרים יחד עם אלפי ראשנים חדשים בשני אתרים סודיים, בתקווה כי יצליחו לשרוד. ynet, 23.02.17

צפריית החורש בהקמה

בימים אלה הולכת ומוקמת בגן למחקר זואולוגי צפרייה (aviary) חדשה לציפורי חורש. הצפרייה נבנית במסגרת תכנית האב של הגן הזואולוגי, שתוכננה לאור תפיסות חדשות ומודרניות של רווחת בעלי חיים.